Sponsoren en Donateurs gezocht!

Gepubliceerd op 5 oktober 2018 om 16:27

 

Het afgelopen jaar hebben we weer diverse dingen kunnen doen zoals bijvoorbeeld het grote Sinterklaasfeest 2018, en hebben we dankzij uw giften en van alle sponsoren nog 300 gezinnen blij kunnen maken met een goed gevulde Sinterklaaszak vol met cadeautjes om de kindertjes blij te kunnen maken! Ook hebben we weer diverse activiteiten kunnen verwezenlijken zoals bijvoorbeeld kinder Bingo's, spelenmiddagen enz. enz. ook hebben we de Stichting uit kunnen breiden met een activiteitencentrum, waarin nog meer activiteiten ontwikkeld gaan worden voor onze kinderen en we hebben ook dit jaar weer vele kinderen blij kunnen maken met een verjaardagsdoos, om hun verjaardag te kunnen vieren zoals zij dit horen te vieren.
2018 was een jaar waarin we heel veel hebben kunnen betekenen voor de kinderen die bij ons ingeschreven staan, dit allemaal dankzij uw hulp! dankzij de hulp van alle donateurs en Sponsoren, welke wij hiervoor ontzettend dankbaar zijn!
Wij willen in 2019 ook iedereen weer van dienst te kunnen zijn, er zijn nu voor 2019 al veel meer aanvragen voor de verjaardagsdoos dan 2018 ook zijn we van plan om meer activiteiten te gaan houden dan in 2018!
En we hebben natuurlijk ook nog het Grote Sinterklaasfeest 2018 en het Grote Kerstfeest 2018 die we nog voor de kinderen op stapel hebben staan.
Om ook het jaar 2019 iedereen weer volop van dienst te kunnen zijn houden we weer zoals elk jaar acties om donateurs en Sponsoren te vinden die ons ook voor het jaar 2019 weer willen helpen. Zoals iedereen weet zijn wij een Stichting die volkomen afhankelijk is van de giften van Donateurs en Sponsoren, wij krijgen geen subsidies van het Rijk, de Provincie of de Gemeente, wij zijn dus geheel afhankelijk van uw hulp!
De maanden Oktober, November, December zijn dus voor ons de maanden waarin wij weer diverse acties houden bijvoorbeeld in Oktober hebben wij een Kledingmarkt waarbij de opbrengst geheel naar de verjaardagsdoos zal gaan, in November hebben we een Darts Toernooi, waarvan de opbrengst naar de verjaardagsdoos zal gaan en zo zullen er nog veel meer acties komen gedurende deze maanden om 2019 weer veilig te stellen voor de Stichting Rijk Voor Arm.
Wilt u zelf of met school of met uw vereniging of met uw kerk of wat dan ook een actie voor de verjaardagsdoos houden? neem contact met ons op, misschien kunnen wij u hiermee ondersteunen. Ook kunt u als Donateur ons helpen door een bedrag naar eigen keuze over te maken naar NL39INGB0006507242 ten name van de Stichting Rijk Voor Arm onder vermelding van Donatie verjaardagsdoos.
Help ons mee deze kinderen de verjaardag te laten vieren zoals zij dit horen te vieren.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.