Voorwaarden voor inschrijving van de Verjaardagsdoos !


Wij zijn een organisatie die (nog?) geen subsidies ontvangen van het Rijk, de Provincie of de Gemeente en dus geheel afhankelijk zijn van de steun van onze Sponsoren en Donateurs en wij zijn er trots op dat het tot op heden nog steeds gelukt is met de bijdragen van de Sponsoren en Donateurs, onze enorme dank gaat dan ook zeker uit naar al onze Sponsoren en Donateurs voor hun Steun!

 

Om in aanmerking te komen voor de verjaardagsdoos dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

Het leefgeld mag niet hoger zijn dan € 120,-- per week;

  1. De ingeschreven kinderen voor de verjaardagsdoos mogen niet jonger zijn dan 2 jaar en niet ouder zijn dan 16 jaar!. (voor sommige activiteiten zijn andere leeftijden mogelijk! Dit word dan daarbij vermeld )
  2. Doormiddel van uw inschrijving geeft u de Stichting Rijk Voor Arm toestemming om uw opgegeven gegevens door de Stichting Rijk Voor Arm te laten controleren (Privacywet)
  3. Als u ingeschreven staat bij de Voedselbank is uw inschrijvingsnummer voldoende voor ons
  4. Wanneer u geen bewind voering of schuldhulpverlening heeft en toch meent recht te hebben op de verjaardagsdoos omdat u financieel niet in staat bent om u kind een verjaardag te geven dan is dat mogelijk dan zal er een intake gesprek met u worden gehouden om te kunnen beoordelen of u inderdaad recht heeft op de verjaardagsdoos, dit gesprek kan bij ons op kantoor ( dan dient u wel de benodigde bescheiden bij u te hebben) hier kunt u een afspraak voor maken via het formulier afspraak maken voor intake gesprek de meegebrachte gegevens van u worden door ons niet opgeslagen of gekopieerd wij hebben geen dossiers wij controleren alleen , dit is wel noodzakelijk want als u geen bewindvoering of schuldhulpverlening heeft dan weten wij niet of u daadwerkelijk recht heeft op de verjaardagsdoos!.
  5. Het jarige kind dient minimaal 6 weken van te voren aangemeld te worden het liefst nog verder van te voren dit i.v.m het tijdige verzenden van de verjaardagsdoos. We willen natuurlijk wel dat hij op tijd voor de verjaardag binnenkomt!
  6. De inschrijving van uw kind/kinderen zijn geldig voor de periode van één jaar, mocht uw situatie het jaar daarop onveranderd zijn en u de hulp van de Stichting Rijk Voor Arm nog nodig zijn, dan dient u zich opnieuw in te schrijven (let op! Doe dit wel tijdig)
  7. U en uw kinderen moeten inwoners zijn van de Provincie Friesland!

Zoals u ziet, zijn er niet zoveel voorwaarden maar om iedereen die aan deze voorwaarden voldoet te kunnen helpen, moeten wij ons echt streng aan deze paar voorwaarden gaan houden.